Kontakt

       **Direktor JZU Dom zdravlja Pljevlja: dr. Ilhan Tursumović
                 fiksni telefon: 052 311 026
                 mobilni telefon: 067 613 721
                 mail: ilhant@t-com.me

       **Zaštitnik prava pacijenata: dr. Mira Miličić
                 mobilni telefon: 067 613 693
                 mobilni telefon: 067 609 592
                 mail: domzdravljapv@t-com.me

       **Pravna služba:
                 fiksni telefon:
                 mobilni telefon:
                 mail: domzdravljapv@t-com.me

       **Finansijsko ekonomski sektor: Rajkica Kljajević
                 fiksni telefon:052 321 193
                 mobilni telefon: 069 092 504 i 067 448 990
                 mail: domzdravljapv@t-com.me

       **Glavna sestra JZU Dom zdravlja Pljevlja: Muamera Memić
                 mobilni telefon: 067 612 124