IZABRANI DOKTORI ZA ODRASLE:

KOORDINATOR

Dr Roksanda Pejović

spec. opšte medicine

kontakt telefon:

067 613 351

Gordana Irić

medicinska sestra
067 611 806
Pljevlja

Dr Belma Hadžiosmanović

spec.opšte i porodične medicine

Radmila Ostojić

medicinska sestra
067 612 213
Pljevlja

Dr Dubravka Zuković

spec.medicine rada

Fazileta Čuturić

medicinska sestra
067 612 648
Pljevlja

Dr Lidija Džarić

spec.opšte medicine

Mira Lučić

medicinska sestra
067 611 867
Pljevlja

Dr Nidal Idriss

doktor medicine

Svetlana Terzić

viša medicinska sestra
067 275 055
Pljevlja

Dr Danka Milićević

spec. porod. medicine

medicinska sestra
067 037 118
Pljevlja

Dr Dobrila Kečina

doktor medicine

Veliborka Jelić

medicinska sestra
067 611 818
Pljevlja

Dr Ljubinka Leković

spec. opšte medicine

Ikonija Bjeković

medicinska sestra
067 611 742
Pljevlja

Prim.dr Miloje Jestrović

spec.pedijatarije

Miladinka Popović ,

medicinska sestra

067 612 355
Pljevlja

Dr Dragica Gačević

spec.pedijatrije

Verica Abazović

medicinska sestra
067 611 702
Pljevlja

Dr Andrijana Potparić

doktor medicine

Ivanka Vojinović

medicinska sestra
067 611 757
Pljevlja

Dr Olivera Papović

doktor medicine

Slobodanka Srbljanović

medicinska sestra
067 612 590
Pljevlja

Dr Alma Halilović

doktor medicine

Azra Čoković

medicinska sestra
067 618 906

Pljevlja

Dr Slavica Popović

doktor medicine

Jelena Marić

medicinska sestra
067 611 916

Pljevlja

Dr Radoš Lasica

doktor medicine

Sofijana Spajić

medicinska sestra
067 612 515

Pljevlja

Dr Veljko Stijepović

doktor medicine

Ljiljana Lučić

medicinska sestra
067 611 849

Pljevlja

Dr Tanja Drobnjak

doktor medicine, na spec. iz porodične medicine

Pljevlja

Dr Azra Pajević

doktor medicine, na spec. iz pedijatrije

Pljevlja

Dr Emina Bešlić

doktor medicine, na spec. ginekologije i akušerstva

Žabljak

Dr Zoran Bojović

spec. interne medicine

Miodrag Ćetković

medicinski tehničar
067 613 025
Žabljak

Dr Stana Tomčić

spec. opšte medicine

Mirjana Šljivančanin

medicinski tehničar
067 613 158