Kontakt

 

 

Direktorka +382 52 311-026
Glavni sestra +382 67 097-114
Šefica ekonomsko finansijske službe +382 52 321-193
Javne nabavke +382 52 321-193
Zaštitnik prava pacijenata +382 52 321-948

 

Brojevi telefona u ordinacijama

Izabrani doktori za djecu

izabrani doktor telefon za
zakazivanje
dr Gačević Dragica 067/612-323
dr Pajević Azra 067/611-822
dr Cupara Marija 067/612-355
dr Čolović Slađana 067/612-477

Izabrani doktori za odrasle

izabrani doktor telefon za
zakazivanje
dr Milićević Danka 067/037-118
dr Papović Olivera 067/612-590
dr Džarić Lidija 067/611-867
dr Leković Ljubinka 067/611-742
dr Marković Zoran 067/612-515
dr Hadžiosmanović Belma 067/612-213
dr Pejović Roksanda 067/611-806
dr Zuković Dubravka 067/612-648
dr Halilović Alma 067/618-906
dr Kasamović Selma 067/267-385
dr Cvijović Momir 067/611-806
dr Kečina Dobrila 067/611-818
dr Idriss Nidal 067/275-055

Izabrani doktori za ženeordinacija

izabrani doktor telefon za
zakazivanje
dr Pejović Dragica 067/612-200
dr Džuverović Milena 067/612-591

 

 

Zdravstvena stanica Žabljak

 

izabrani doktor telefon za
zakazivanje
dr Stana Tomčić 067/613-025
dr Nataša Pašič 067/613-158
dr Slavko Marjanović 067/613-120

 

 

Napomena: U zdravstvenoj stanici Žabljak  doktori pedijatri rade svakog utorka i petka.