Radno vrijeme službi

 

 

Organizaciona
jedinica
Radni dan Subota, nedjelja i praznik
Izabrani doktor
za odrasle
I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova
Subota i praznik
I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova

Nedelja

I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova

Izabrani doktor
za djecu
I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova
Subota i nedelja
I smjena 07,00 – 14,00 časova

Praznik

I smjena 07,00-14,00 časova

II smjena 14,00-21,00 časova

Izabrani doktor
za žene
I smjena 07,00 – 15,00 časova ne radi
Centar za plućne
bolesti i TBC
I smjena 07,00 – 15,00 časova ne radi
Centar za djecu sa posebnim potrebama Utorak,srijeda i četvrtak po 2 sata prema rasporedu ne radi
Centar za mentalno
zdravlje
 07,00 – 15,00 časova ne radi
Mikrobiološka
dijagnostika
I smjena 07,00 – 15,00 časova

II smjena 14,00 – 21,00 časova

 Subota od 07,00-12,00 časova
Higijensko-
epidemiološka služba
 07,00 – 15,00 časova  ne radi
Jedinica za
patronažu
I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova
I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova
Jedinica za
sanitetski prevoz
I smjena 07,00 – 15,00 časova Po pozivu
Jedinica za fizikalnu
terapiju primarnog nivoa
I smjena 07,00 – 15,00 časova

II smjena 13,00-21,00 časova

 ne radi
Medicina rada  07,00 – 15,00 časova  ne radi
Savjetovalište za
mlade
15,00-17,00 časova po planu rada  ne radi
Populaciono
savjetovalište
 07,00 – 15,00 časova  ne radi
Savjetovalište za
reproduktivno zdravlje
 17,00-18,00 časova po planu rada  ne radi
Povjerljivo
savjetovalište za HIV
 14,00-17,00 časova ponedeljak i utorak  ne radi
Menadžment  07,00 – 15,00 časova  ne radi
Finansijsko-ekonomski
poslovi
 07,00 – 15,00 časova  ne radi
Pravno-kadrovski
poslovi
 07,00 – 15,00 časova  ne radi
Tehnički servis  07,00 – 15,00 časova  ne radi

 

 

ZDRAVSTVENA STANICA ŽABLJAK

Organizaciona
jedinica
Radni dan Subota, nedjelja i praznik
Izabrani doktori I smjena 07,00 – 14,00 časova
II smjena 14,00 – 21,00 časova
Subota:

07,00-11,00 časova

Nedelja :07,00-09,00 radi ordiniranja pareneralne terapije

Praznik: Jedan tim ID od 07,00-14,00 časova

Jedinica za patronažu I smjena 07,00 – 12,00 časova
II smjena 18,00 – 20,00 časova
I smjena 07,00-10,00 časova

II smjena 18,00-20,00 časova

Tehnički servis U toku grejne sezone : 07,00-11,00 časova o od 16,00-19,00 časova

Van grejne sezone : 07,00-15,00 časova

07,00-10,00 I 16,00-18,00 časova u toku grejne sezone
Jedinica za sanitetski prevoz I smjena 07,00 – 15,00 časova Po pozivu