Sanitarne knjižice

Sanitarne knjižice

Sanitarne knjižice u našoj ustanovi izdaje Higijensko-epidemiološka služba, koja se nalazi u prostorijama koji koristi Dom zdravlja Pljevlja u ul.Zekerijaha Ćinare

Postupak izdavanja sanitarne knjižice započinje ovjerom iste na blagajni Doma zdravlja radi provjere uplate,a zatim sledi uzimanje uzoraka u Mikrobiološkoj laboratoriji.

Laboratorija radi svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova, a radi izdavanja sanitarne knjižice potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Cjenovnik za zdravstvene preglede koje JZU Dom zdravlja Pljevlja  pruža trećim licima u okviru sanitarnih pregleda.

CJENOVNIK USLUGA

Red. br. Vrsta pregleda Cijena u eurima
1 Sanitarni pregled za zaposlene u proizvodnji, pripremi i prometu hrane (ugostitelji, trgovci i druga lica u vezi sa hranom), kao i na poslovima snadbijevanja građana vodom za piće.  20,00
2 Sanitarni pregled za zaposlene koji rade u zdravstvenim ustanovama u kojima se vrše zdravstveni pregledi, njega, ishrana, u odjeljenjima sa povećanim rizikom, u predškolskim, školskim i drugim ustanovama, ustanovama za stara lica, u proizvodnji i prometu ljekova i prevozu hrane.  20,00
3 Sanitarni pregled za zaposlene koji rade na zdravstvenim pregledima u ambulantama i laboratorijama, na održavanju higijene u odjeljenjima sa povećanim rizikom i na poslovima higijenske njege građana (frizerski i kozmetički saloni).  15,00

 

Broj: 01-1369

Pljevlja, 19.07.2021.godine                                                                 

                                                                                                       DIREKTORKA

dr Branka Stanković

 

Uplate za obavljanje sanitarnih pregleda mogu se izvršiti putem žiro-računa JZU Dom zdravlja Pljevlja, broj: 530-29824-72 kod NLB banke.